למכירה בנתניה
בקריית השרון
מגרש
קרקע
לבניה רוויה

, מגרש 500 מ"ר

$67,972

למכירה בנתניה 

קרקע לבניה רוויה

בקריית השרון

זכות 1.3 דירות לכל חצי דונם

השטח נמצא בשיפוט נתניה

(ללא סעיף 15)

 

 

 

 

89cdc5b92122eab449e20203be538ced