למכירה בנתניה
נת-600
רחוב פנצ'ו
מגרש 380 מטר

, מגרש 380 מ"ר, פינוי מיידי, ניתן לחלוקה 2

$1,025,499

למכירה בנתניה 

בנת -600

מגרש לבניה מיידית 

אופציה ל-2 קוט'גים

קו שני לים