למכירה בנתניה
בקריית השרון
קרקע חקלאית
לבניה רוויה בלבד!
(פרויקט האילנות)

, מגרש 1000 מ"ר

$186,858

למכירה בנתניה 

קרקע חקלאית לבניה רוויה רשום במינהל במושע (בבעלות משותפת)

בקריית השרון

הזכויות 2.4 דירות לכל דונם

השטח נמצא בשיפוט עיריית נתניה

(ללא סעיף 15 במינהל)

(סעיף 15 מתייחס לסוגיית השבת הקרקע לרשות מקרקעי ישראל עם שינוי יעודה של הקרקע המוחכרת)

נותרו סה"כ 24 דונם אחרונים

 (לתיאום פגישה עם עורך הדין המייצג את המוכרים וכמובן בדיקת נתונים מדוייקים התקשרו)

052-797-5577

או בוואטסאפ- https://wa.me/972527975577

 

 

 

 

3ddb27dbc24a84cd74c2857194d5a0b7